wkm - Werbemittelagentur Klein Mertert S.ár.l.

19, Cité Aal Mauer
L-6687 Mertert
Luxemburg

T: +352 2671 4537
F: +352 2671 4637
M: +352 621 816 888

Registre de Commerce et des Sociétés B 172604
Sitz der Gesellschaft: Mertert,
Rechtsform: Société á responsabilité limitée
Geschäftsführer: Nicolas Klein
Matricule: 2012 2444 014
N°d’indentification TVA: LU25767621